1,6 millioner nordmenn har mulighet for ovnspant

Norsk Varmes nye undersøkelse av ordningene for å skifte ut vedovner i norske kommuner, viser at 1,6 millioner nordmenn bor i kommuner hvor det er panteordninger.

De store kommunene Oslo, Bergen, Stavanger, Bærum, Kristiansand og Drammen har alle ulike ordninger med støtte fra 3.000 til 6.000 kroner. I tillegg har Skien, Moss og en håndfull mindre kommuner slike ordninger. Av de store kommunene er det bare Trondheim som ikke har panteordninger.

Etter kommunesammenslåingene har nå de 30 største kommunene nær 3 millioner innbyggere, vel 55% av hele befolkningen. I disse kommunene er det tilsammen 1,15 millioner ildsteder. Tallene stemmer godt med andre nasjonale undersøkelser Norsk Varme har gjort. Det er flere ildsteder per bygg i distriktene, samt i fritidsboliger.