stigende-omsetning

2% vekst i 2017

Ildstedbransjen er fortsatt et stykke unna toppårene. I 2017 ble det solgt litt færre enheter enn i 2016, men prisen per enhet øker noe.

Salget av skorsteiner øker mest. Totalt er omsetningen for våre medlemmer målt til 777 millioner kroner. I 2016 økte salget med 12%.