strøm ikke fornybar

68% av all kraft som brukes i Norge er ikke fornybar

Mens Norge er selvforsynt med kraft, kjøper og selger vi kraft over grensene hver time – etter behov. Hvor strømmen kommer fra, avhenger derfor av markedet. Men man kan sikre seg – med en opprinnelsesgaranti.

19 % av all kraft som brukes i Norge har opprinnelsesgaranti, og er således “grønn”, i all hovedsak fra norsk vannkraft. Veldig mye av vannkraften vi lager i Norge kjøpes opp av utenlandske aktører. F.eks. har tysk post og jernbane tidligere kjøpt store deler av våre opprinnelsesgarantier. Det gjør at de siste 81% av kraftforbruket i Norge har tilfeldige energikilder. NVE måler dette hele tiden, og lager et regnskap over dette.

Fasiten er nå klar.  I 2017 stammet bare 16% av de 81 prosentene fra fornybar kraft. 27% var atomkraft, mens 57% var fossil varmekraft. Oppsummert betyr det at 68% av kraftkjøpene i Norge gir strøm som IKKE er fornybar, men først og fremst fra fossile kilder og deretter er atomkraft.

Vi skal altså ha veldig god samvittighet for å gi Norge miljøvennlig vedfyring.