8 av Norges 30 største kommuner har pant

Norsk Varme har gjort den årlige – omfattende – undersøkelsen av Norges 30 største kommuner. 8 av 30 tilbyr innbyggerne pant for å skifte til et rentbrennende ildsted. Av kommuner som er kommet til den siste tiden finner vi Drammen, Skien og Moss. Kristiansand er også kommet til. Panten varierer fra 3.000 i Bærum og ytre deler av Oslo, via 5.000 hos de fleste, og til 6.000 innenfor Ring 3 i Oslo. Fortsatt sitter en del andre på gjerdet.

Norsk Varme har tidligere gjort forbrukerundersøkelser som viser at det først er ved en støtte på rundt 7.000 kroner at det kan bli fart på utskiftingen.

De 30 kommunene har 2,9 millioner innbyggere, vel 55 prosent av befolkningen – med 1.133.000 ildsteder. Bortsett fra i Oslo er det jevnt over ett ildsted for hver andre innbygger.