Montører

«Avskilting» av sertifiserte montører

Nå blir det mulig å klage montører som ikke har gjort en god nok jobb inn til Norsk Varmes klagenemd.

Bransjeforeningen og Brannvernforeningen har til nå utstedt over 400 sertifikater til montører og foreningen ser nå behov for å etablere en klageordning for de montørene som ikke leverer et arbeid i tråd med bransjestandard, produktdokumentasjon og lovkrav. Brannvernforeningen er i ferd med å etablere et klagemottak der produsent, feier eller forhandler kan melde inn klagesaker til klagenemda. Dersom en mangelfull montering kan føre til brann vil sertifikatet bli inndratt.