omsetningen er bedre

Bedre i Q2

Omsetningen i Q2 er 159 millioner mot 147 millioner samme tid i fjor. Samlet er første halvår på linje med fjoråret, men Q2-en i år er den beste på mange år.

Antall ildsteder solgt er 8266, på linje med tidligere år, mens det i Q1 var betydelig færre enn tidligere år. Veksten kommer særlig innen skorsteinsprodukter.