panteordning-innfores-i-fredrikstad-og-lillehammer

Bedre omsetning

Omsetningen økte med 10% til vel 220 millioner kroner i tredje kvartal. En svak start på året er hentet inn igjen ved at omsetningen så langt er på 555 millioner, mot 535 på samme tid i fjor. Antall ildsteder solgt så langt er på stedet hvil; rundt 33.000. Snittprisen øker – særlig på innsatser. Mye av veksten – i prosent – kommer innen skorstein.