Bekymring til tross – optimismen rår

De siste ukene er det meste vi kjenner til av dagligliv blitt snudd på hodet. Omstendighetene preger oss alle, og mange arbeidsplasser sliter med konsekvensene. Vi spurte medlemmene våre; hvordan går det? Her kommer en liten oppsummering av svarene.

Hvordan er stemningen blant deg og kollegaene?

Ordene som går igjen er; god, avventende, blandet. Mange er spente og en del er bekymret. Men moral og humør holdes oppe, mens vi tar en dag av gangen.

Hvordan er aktiviteten?

Aktiviteten er naturlig nok nedskalert. Få har permittert foreløpig. Det er lite folk i butikk, og lite salg. De få kundene som kommer vet akkurat hva de skal ha. Hos enkelte er det også stille på epost, mens telefonkontakten har tatt seg opp flere steder. Mange har utførende arbeid fortsatt og løpende prosjekter – montering, rehabilitering av piper og bygging av peisinnsatser. Noen melder om at de har en ordrereserve å «leve på» en liten stund.

Hva tenker du om fremtiden? Vil det være mulig å hente inn det tapte?

De fleste regner med lavere salg i en periode, og endel tap. Utgiftene må ned. Det trekkes frem som positivt at det fortsatt er en del montering på gang, og at nettsalg har tatt seg litt opp for noe

Hva kan vi som bransjeforening gjøre?
  • Det viktigste Norsk Varme kan tilføre er å fortsette å være et talerør for bransjen opp mot myndighetene. Be myndighetene oppfordre til å etterfølge pålegg, men samtidig fortsette å kjøpe varer hos faghandelen.
  • Jobbe for at vi får flest folk til og skifte til nye vedovner, og eventuell økonomisk støtte fra myndighetene.
  • Fortsatt fokus på det positive med vedfyring. Det vil antagelig ikke bli mulig å reise til «Syden» på ferie og det kan bety at noen vil prioritere prosjekter hjemme.
  • Forberede slaget om den globale klimaløsningen – istedenfor å være en del av lokale luftproblemer.
  • Vise til beredskapsaspektet ved vedfyring, og det innebyggede primære behov for varme og hygge. Kjør på Ekte Varme behovet for «samling rundt bålet».  Vedfyringens Dag har fått uvanlig gode vekstvilkår nå.
  • Vi må stå sammen og finne en felles vei tilbake til ”normalen”.
  • Jobbe som før – og kanskje komme med motiverende mails og situasjonsrapporter. Det skader ikke med noen solskinnshistorier – uten at vi glemmer det alvorlige for det.

Takk til alle medlemmene våre som tok seg tid til å sende oss en liten statusrapport, og gode tips til oss for videre arbeid. Norsk Varme lover å stå på for bedre kår!