Montører

Bergen igang med historisk panteordning

I februar ble det kjent at byrådet i Bergen hadde bevilget 50 millioner kroner til vrakpant.

– Dette er en historisk dugnad for å gjøre byluften bedre. Derfor setter vi av 50 millioner kroner til vrakpantordningen. Det er et historisk løft, sa klimabyråd Julie Andersland til Bergensavisen etter at det ble kjent.  Bergen er blant byene som har fått påpek for dårlig luftkvalitet av myndighetene.

Kommunen har nå åpnet for vrakpant, og det er mulig å søke om pant på deres nettsider. Norsk Varme har mange sertifiserte montører i området som kan bistå med montering.  

– Bergen går foran som et godt eksempel i denne sammenheng. Vi er veldig imponert over kommunens handlekraft. Her har det skjedd mye på kort tid. Vi håper virkelig at alle innbyggerne i Bergen får ut fingeren og benytter seg av ordningen, sier styreleder i Norsk Varme, Steinar Vigdal.

Med de 50 millionene som er bevilget til vrakpant i denne omgang er det mulig å skifte ut 10.000 ikke rentbrennende-ildsteder, dersom ordningen blir fulltegnet.

– Det å skifte ut 10.000 ikke rentbrennende-vedovner vil påvirke luftkvaliteten, og dette er veldig positivt for alle som beveger seg i Bergen by, legger han til.