Beste Q3 siden 2013

Omsetningen i Q3 passerte 200 millioner kroner for første gang siden 2013. Det er ellers bare fjerde kvartal som kan vise til slike tall.

Samlet omsetning for alle medlemmer er 535 millioner så langt i år, mot 518 i fjor. Det er i alt solgt 33.121 ildsteder. Det er færre enn fjoråret, og det betyr at snittprisen øker.

Ellers øker statig salget av særlig stålpiper.