Bilde av skorstein på tak

Bort med søknadsplikt

I mai møter Norsk Varme Direktoratet for Byggkvalitet for å få avviklet søknadsplikt for rehabilitering av skorsteiner. Ukentlig kommer historier om kunder som er offer for lang saksbehandlingstid og høye gebyrer. Dette åpner opp for useriøse aktører som ikke søker og heller ikke betaler gebyrer. -Søknadsplikten slår beina under bransjen og opprettholder et marked for håndverkere som tar snarveier, sier Steinar Vigdal – styreleder i Norsk Varme. Han skjønner kundene godt. I mange tilfeller er det kommunen selv som nedlegger fyringsforbud, for så å bruke et halvt år på å saksbehandle søknaden og i tillegg ta 10-12 000 kroner for jobben. Norsk Varme ønsker en ordning der det er fritak for å søke, men der feiervesenet kontrollerer når jobben er gjort. -Med krav om dokumentasjon og kontroll er brannsikkerheten ivaretatt. Dessuten vil fyringsanlegget bli sjekket der det er i bruk – ikke slik det er i dag på forhånd og på papir, sier Vigdal.