bilde av flammer

Bort med søknadsplikt

Norsk Varme fortsetter kampen mot useriøse aktører i bransjen. I en høringsuttalelse skriver foreningen at søknadsplikten for rehabilitering av piper gjør det lønnsomt å bruke håndverkere som ikke kan faget. I brevet til Direktoratet for byggkvalitet skriver Norsk Varme blant annet: «Innen el- og rør-fagene aksepteres meldeplikt når det gjelder installasjoner på samme farlighetsnivå som et fyringsanlegg. Vi ønsker den samme ordningen for rehabilitering av skorstein/pipe. Ved å melde inn et gjennomført tiltak gis feiervesenet anledning til å kontrollere installasjonen i etterkant. I mange tilfeller vil en kontroll i forkant i form av en saksbehandlers studier av innsendte skisser ikke være tilstrekkelig for å avdekke useriøse aktører. De identifiserer man først når tiltaket er fysisk på plass. …. En rehabilitering utført på lovlig måte med søknad om både tillatelse og om ansvarsrett kan koste fra tre tusen kroner, opp mot ti-tolv-tusen kroner før tiltaket i det hele tatt er iverksatt. Vi erfarer daglig at mange dropper søknadsprosessen fordi det blir for dyrt å være rettskaffen.»

-Vi får håpe myndighetene legger merke til våre synspunkter. Vi kommer nå til å være aktive overfor et nyt utvalg som skal vurdere flere forskjellige tiltak for å få vekk useriøse aktører i byggebransjen, sier Steinar Vigdal i Norsk Varme