Steinar-Vigdal-Styreleder-Norsk-Varme

Brannfarlige sommerhus

Sommeren er tiden da vi tenker minst på fyring, men også den tiden det er smartes å tenke på det.

Nylig møtte vi feierne på Lillehammer, og det var nedslående å se alle bildene de hadde av brannfarlige ovner og skorsteiner.

Særlig gjelder dette hytter. Mitt inntrykk er at det ikke er så «farlig» med hytter. Mange hytteeiere er ikke villige til å betale det det koster med skikkelige håndverkere, men det viser seg ofte å bli dyrt. Et eksempel vi fikk kjennskap til kostet hytteeieren flere hundre tusen kroner. Så; vi har en jobb å gjøre. Først kan vi jo begynne med å minne hytteeiere om å sjekke pipe og ildsted når de allikevel er på hytta. God sommer!