Norsk Varme besøker Trondheim.

Brannsikkerhet på agendaen i Trondheim

Denne uken treffer styret i Norsk Varme medlemmer i Trondheim. Norsk Varme vil blant annet ta opp arbeid med brannsikkerhet med kommunen.

Styret i Norsk Varme avlegger bartebyen et besøk torsdag 31.august. Formålet med besøket er blant annet å treffe miljømyndighetene i Trondheim, Trøndelag brann- og sikkerhetstjeneste og få en omvisning hos SINTEF Energi.

– I fjor besøkte styret Bergen. Der hadde vi blant annet møter med miljøbyråden og brannvesenet. Vi så hvor stor nytteverdi møtene hadde for både oss og dem, og har derfor bestemt oss for å avlegge Trondheim et besøk i år, sier styreleder i Norsk Varme, Steinar Vigdal.

Trondheim var blant byene som fikk påpek fra myndighetene for dårlig luftkvalitet i vinter.

Dersom du har en sak du mener vi bør ta opp med noen vi møter på vår vei i Trondheim, kan du sende ditt tips til fyr@norskvarme.org.