Steinar Vigdal under Brannvernkonferansen 2017.

Miljø og brannforebyggende konferansen 2017

Norsk Varme var tilstede under Miljø og brannforebyggende konferansen i Stavanger. Styreleder Steinar Vigdal holdt sammen med Torstein Hjelmeland, som sitter i opplæringsgruppa i Norsk Varme, et innlegg om viktigheten av Norsk Varmes arbeid.

Blant annet ble sertifiseringsordningen trukket frem. Bergen brannvesen holdt også et spennende innlegg om kartlegging av byens ildsteder, og tilsynsordninger. Brannvesenet oppfordret hele bransjen til å ta ansvar når det kommer til å få fortgang på utskiftningen av ikke-rentbrennende ildsteder. Alle foredragene ligger tilgjengelig på nettsiden til Feiermesternes landsforening.