Kurs

Butikkmedarbeidere

Kursnivå 1: Fagkurs for medarbeidere i butikk

Dette fagkurset er et gratis tilbud til forhandlere.

Formålet med fagkurset er å gjøre butikkmedarbeidere i stand til å sikre at kunden får riktig produkt.

Kurset kan gjennomføres som et ettermiddags-/kveldskurs ute hos forhandlere, og består av 2 timer teoretisk undervisning. Flere ildsteds- og skorsteinsleverandører velger også å utdanne seg til kursledere. Det gjør at de kan holde kurset i sammenheng med sine vanlig butikkbesøk.

Gjennomført kurs resulterer i et kompetansebevis utsted av Norsk brannvernforening og Norsk Varme.

For påmelding av din butikk eller mer informasjon om fagkurs for medarbeider i butikk, send oss en e-post

Kursnivå 2: Kvalifisert montør/fagansvarlig

Dette kurset er rettet mot montører og fagansvarlige i butikk. Kurset gir kandidatene en innføring i hvordan de, på en trygg og sikker måte, kan utføre arbeid på ildsted og skorstein som ikke krever søknad. Etter gjennomført kurs skal kandidatene kunne utføre riktig og lovlig montering av ikke-søknadspliktig arbeid.

Kurset går over to dager, og vektlegger en god balanse mellom teori og praksis.

Krav til forhåndskunnskaper

Kurset avsluttes med eksamen og gir sertifisering som kvalifisert montør/fagansvarlig i ikke-søknadspliktige arbeider. Sertifikatet er utstedt av Norsk brannvernforening.

Les mer om hvorfor du bør delta på montørkurs

Klikk her for kursoversikt og påmelding.

Montør/Kontrollør

Kursnivå 3: Kvalifisert montør og kontrollør, søknadspliktig arbeid

Dette kurset utdanner sertifiserte montører og kontrollører for søknadspliktig arbeid på ildsteder og skorsteiner. Etter gjennomført kurs skal kandidatene kunne gjennomføre montering, kontroll og rehabilitering av ildsted og skorstein i tråd med gjeldende regler for søknadspliktig arbeider.

Kurset gjennomføres over 2 dager, og vektlegger en god balanse mellom teori og praksis.

Krav til forhåndskunnskaper

Kurset avsluttes med eksamen og gir sertifisering som kvalifisert montør og kontrollør i søknadspliktige arbeider. Sertifikatet er utstedt av Norsk brannvernforening.

Klikk her for kursoversikt og påmelding