Medlemsside

Medlemmer av Norsk Varme kan logge inn her:

På våre medlemssider ligger masse nyttig informasjon. Her er faktabank, bistand til søknadsprosesser, opplæringsbistand , dokumentbank, logoer mm.

(Du vil bli sendt videre til basecamphp, hvor de interne sidene forvaltes)

For tilgang til Norsk Varmes medlemssider – send oss en e-post. Har du glemt brukernavn og passord, send også epost.

Les mer om Norsk Varme

Vi trenger flere ildsjeler!

I foreningen opptas enhver virksomhet eller organisasjon som har interesse av at det markedsføres produkter som krever vedfyring og biobrensel. Våre medlemmer er både produsenter av ildsteder og skorsteiner, samt øvrige leverandører. Ildstedet, Varmefag, Modena og flere frittstående forhandlere er medlemmer – og andre forhandlere ønskes varmt velkommen.
Send oss en e-post så er du medlem før du aner det.