Merethe S. Halvorsrød og Julie Andersland

Bransjen fikk skryt av miljøbyråden

Miljøbyråd i Bergen, Julie Andersland, mener det er viktig å spille på lag for å få ned utslippene.

Andersland kunne fortelle at det er mange bergensere som har et ønske om å skifte til et nytt rentbrennende ildsted. Hun mener også at en panteordning er første skritt på veien. Kommunen har satt av egne midler til å finansiere panteordningen.

Behov for kunnskap

Miljøbyråden skrøt av aktører i vedfyringsbransjen som aktivt jobber for å få ned utslippene knyttet til vedfyring. Hun mener det er viktig at kommunen og bransjen spiller på lag, og at det er et stort behov for kunnskap om rentbrennende ildsteder blant innbyggerne.

Fokus på smitteområder

Kommunen har fokusert på de gamle trehusområdene i Bergen. Dette av brannsikkerhetssynet. Dette er såkalte smitteområder hvor det finnes mange åpne peiser og eldre ildsteder.