bilde av en som sitter foran peisen

Bygg reis deg var en suksess

Messen var godt besøkt over de fire dagene den var åpen, og hadde flere tilskuere enn i 2015.

Tilbakemeldingene om salget var også gode – mange i privat ærend hadde satt av store deler av helgen for å delta.

Steinar Vigdal kan fortelle at det ble merkbart stille på slutten av dagen, både av sluttbrukere og profesjonelle. Han mener det kan virke som mange velger å bruke litt av arbeidstiden til å besøke messen, og at kveldsbesøk ikke er så attraktivt.

– De som ville treffe sluttbruker på messen ønsker nok at det var åpent på søndag og heller stengte én time tidligere på hverdager.

Totalt var det 550 utstillere, hvor 11 var fra bransjen vår.