Dansk undersøkelse knuser myte

En dansk undersøkelse slår fast at det ikke kommer mer svevestøv fra ovner i vanlig bruk enn det gjør under laboratorietester. Flere fagmiljøer har ment at det å fyre med åpen dør, tenne fra bunnen etc fører til større partikkelutslipp enn det som er tilfellet når ovnen benyttes helt etter oppskriften. I testen har man fulgt ni hus med nyere ovner og en rekke tester slår fast at utslippene ved daglig bruk er lavere enn det man har antatt. En ovn slapp ut noe mer partikler enn de andre i testen. Etter nærmere undersøkelser viste det seg at denne ovnen var dårlig vedlikeholdt. Du kan lese rapporten fra den danske Miljøstyrelsen her.