Danske tilstander

Stadig strupes vedfyringen i land vi liker å sammenlikne oss med. Nå inviterer Norsk Varme medlemmer og samarbeidspartnere for å se inn i glasskula. Står vedfyringen sterkere i Norge enn i andre land? Får vi byttet nok ovner til at det ikke lenger er en trussel mot bylufta? I Bergen ble det nylig gjort beregninger av lufta dersom alle ovnene i kommunen ble byttet til nye. Svevestøvet ville praktisk talt blitt borte. Vi er heldige i Norge som har myndigheter som forstår at vedfyring er klimanøytralt og et viktig tiltak for å få folk over på klimavennlig oppvarming. Men hvor lenge varer det? 7. oktober samles folk med bakgrunn fra forskning og bransjen for å spå om fremtiden. Målet er å få mer innsikt i fremtiden slik at vi kan legge en plan for fortsatt oppslutning om vedfyring i fremtiden.