14-kommuner-panteordning

De gamle fyringsentusiaster

De gamle er eldst, også når det gjelder å ønske seg åpen ild i stua, viser en fersk undersøkelse utført for Norsk Varme. Mens kun 20 % av de under 30 år synes det er veldig viktig med pipe i neste bolig mener nesten halvparten av de over 50  år det samme. Dette og mer til kommer frem av undersøkelsen, som kartlegger hvor mange ildsteder det er i hytter og hus og holdningen til ved vs strøm med mer. Blant annet viser undersøkelsen at beredskap og ekstra varme på kalde dager slår argumentet om hygge, når folk blir bedt om å vurdere den viktigste grunnen til å ha pipe i hus. Mens en av tre i hovedstaden legger vekt å hygge-argumentet mener resten av landet at ild til hygge er mindre viktig. For eksempel er det bare 10 % i midt-Norge som legger vekt på hyggen. Undersøkelsen avdekker også at det å tenne på fra toppen er ukjent for det store flertallet av oss. Fortsatt er det ikke mer enn en av seks som tenner fra toppen når ilden skal lune norske hytter og hus. Undersøkelsen avdekker at det er store forskjeller i landet. Men det er mange vedentusiaster og daglige brukere av ildstedet. Når det er minusgrader fyrer halvparten av oss. Norsk Varme bruker undersøkelsen mot myndighetene for å underbygge hvor viktig pipe og ildsteder er for oppvarming, men også for norsk kultur.