Steinar-Vigdal-Styreleder-Norsk-Varme

Den som tier, høres ikke

Nylig var styret på besøk hos kommunen og SINTEF i Trondheim. I møtet med kommunen var det spesielt interessant å høre at biltrafikk får mesteparten av skylden for den dårlige luftkvaliteten i Trondheim på vinterstid. Kommunen opplyste om at veiene nå er vasket, og at svevestøvproblematikken følgelig er vesentlig lavere i sentrum. Møtet med Trondheim kommune bekrefter også at reglene om ansvarsrett og egenerklæring tolkes forskjellig. Det kan ikke være slik at kommunetilhørighet avgjør om man må betale flere tusen kroner for å få lov til å reparere en skorstein eller ei. Vi følger opp både kommunen og Direktoratet for Byggkvalitet i tiden som kommer.

Vi fikk også drøftet viktigheten av riktig montering med byens brannvesen. Vi deler mange av de samme synspunktene, noe som er oppløftende i vårt arbeid med sertifisering av montører.

I tillegg hadde vi et svært godt møte med ENOVA. Det er både motiverende og gøy å se at arbeidet vi legger ned som bransjeforening bærer frukter.

Som styre møtes vi som oftest over et bord for å diskutere utfordringer i bransjen. Og hvordan vi best mulig kan møte og løse disse utfordringene sammen. Dette er viktig for vårt arbeid med å få fortgang på utskiftningen av ikke-rentbrennende vedovner, sikker montering og det å møte svevestøv problematikken som en samlet bransje. Men, vel så viktig er det å komme ut og møte de som sitter med makten, eller de som sitter på ny kunnskap. Slik at vi sørger for at vi jobber mot de samme målene, og at vi alltid sitter på den ferskeste kunnskapen i bransjen.

Fremover håper jeg at stadig flere medlemmer ser nytten av at vi står samlet, og at flere ønsker å møte når vi inviterer til medlemsmøter. Styret representerer alle medlemmer når vi sitter rundt styrebordet, eller er på besøk hos beslutningstagere i eksempelvis Trondheim eller Bergen. Og da er det viktig at vi vet hva du brenner for – slik at vi kan favne om mest mulig av det som er viktig for dere når vi diskuterer både internt og eksternt. Og at du aktivt formidler dette til oss. Enten ved å stille på medlemsmøter, eller ved å ta kontakt med styret eller sekretariatet.

Steinar