Steinar-Vigdal-Styreleder-Norsk-Varme

Dette blir viktig fremover

Norsk Varmes hovedoppgave er å minne om hvor viktig vedfyring er i det totale energibildet i Norge. Vi skal være et samlende organ for bransjen. En helhet. Både faglig og politisk. Det er med stor ære og ydmykhet at jeg overtar styreledervervet for å bringe disse verdiene videre.

Bransjeforeningen har oppnådd mye de siste årene, takket være fokusert og langsiktig arbeid – og ikke minst riktig godt arbeid fra avgående styrelder, Merethe S. Halvorsrød. Men, det er ingen grunn til å senke skuldrene. Det er fortsatt mange milepæler å jobbe mot. Vi må hele tiden jobbe for at vedfyring skal være den foretrukne oppvarmingskilden i norske hjem. Samtidig må vi ha fokus på hvordan vi kan få ned utslippene fra vedfyring, og jobbe aktivt for å få fortgang på utskiftningen og økt fokus på rehabilitering av skorsteiner. For å sikre at både media, befolkningen og politikerne har et nyansert og riktig bilde av vedfyring er det viktig at vi stikker oss frem med riktig informasjon. Et forbud mot vedfyring vil ikke løse noen ting, men det vil de overnevnte tiltakene gjøre.

Sertifiseringsordningen til Norsk Varme har fått en sterk posisjon de siste årene. Det er lagt et veldig godt grunnlag for at sertifiseringsordningen vil bli godtatt på lik linje som våtromsordningen. Dette vil både sørge for at feilmonteringer i større grad unngås, men også styrke kvalifiserte montører sin posisjon ytterligere.

Sammen skal vi fokusere på sisteleddet i bransjen, nemlig forbrukeren.

Jeg ser virkelig frem til å bringe Norsk Varme videre. Tusen takk for tillitten!

Steinar Vigdal