Bilde av Merethe Halvorsrod

Ditt pantebidrag hjelper

Budsjett står høyt på agendaen hos beslutningstagerne i landets kommuner om dagen. Vi i bransjen ønsker selvsagt at flest mulig kommuner budsjetterer midler som kan finansiere lokale panteordninger for eldre ildsteder.

Av erfaring vet vi at mange av beslutningstagerne enten ikke kjenner til eller kan for lite om effekten av panteordninger. Norsk Varme har tidligere hatt kontakt med de største kommunene med størst svevestøvsproblematikk. Mange sitter på gjerdet. Vi vet at Sandefjord, Grenlandskommunene, Lillehammer og vurderer ordningene.

Vi vet at det å informere og gjenta budskap fører til handling. Vi oppfordrer derfor samtlige medlemmer til å ta kontakt med miljøpolitikere, teknisk etat og politisk ledelse i deres nærmeste kommuner – og informere om viktigheten av å innføre panteordninger. Sekretariatet i Norsk Varme bistår dere gjerne dersom dere trenger hjelp eller har spørsmål knyttet til dette. 
Jo flere som sprer det glade budskap om pant, dess større mulighet er det for at beslutningstagerne hører og tar det med i sine budsjetter.