Steinar-Vigdal-Styreleder-Norsk-Varme

Du må engasjere deg for fellesskapet

Norsk Varme er en bransjeorganisasjon for hele vedfyringsbransjen. Og vi ønsker følgelig at flest mulig aktører er medlemmer, men også at vi alle engasjerer oss.

Det å være medlem i Norsk Varme betyr blant annet at man står sammen som bransje når det blåser som verst i media, eller når myndighetene diskuterer hvorvidt nybygg skal bygges med eller uten skorstein. Men det å stå sammen krever også litt av hvert enkelt medlem. For å sikre at alle stemmer innad i bransjeorganisasjonen blir hørt er det viktig at flest mulige medlemmer engasjerer seg. Vi ønsker selvfølgelig å representere flertallet, og for at vi skal kunne gjøre dette er det viktig at du som medlem melder inn forslag eller meninger til sekretariatet. Og at flest mulig deltar på medlemsmøtene.

Jeg har registrert at det har hersket forvirring rundt hvem som er velkommen på disse møtene. Alle medlemmer er hjertelig velkommen til våre medlemsmøter. Og med så mange man vil fra hvert medlem. Vi ønsker at flest mulig deltar. Vi tror det er fint med faglig påfyll med jevne mellomrom – og med kontakt mellom medlemmene.

Vi ønsker å vite mest mulig om hva som skjer ute i markedet, og hvordan vi som bransjeforening kan tilrettelegge best mulig for alle våre medlemmer.

Jeg håper vi ses på neste medlemsmøte. Dette avholdes etter sommeren. Nærmere informasjon vil komme.

Steinar Vigdal