Strømpris

Dyrere nettleie i Norge

Nettleien, det forbrukerne betaler for å få transportert strømmen til sin bolig, økte med 5% i 2016.
Det kommer fram i statistikken fra NVE. I snitt betaler folk i Norge nå 27,9 øre i nettleie. Med tillegg av avgifter er totale på 53,6 øre. I tillegg kommer selve prisen på strømmen. Det betyr at strømprisen for folk flest nærmer seg 90 øre. Det betyr altså at vedfyring er lønnsomt for den som handler ved i store kvanta.