Fra nyttår må alle ildsteder som selges i Norges energimerkes.

Energimerking fra nyttår. Er du klar?

Fra nyttår må alle ildsteder som selges i Norge energimerkes.
De tydelige reglene sier at enhver ovn som stilles ut, eller presenteres i trykte eller digitale flater skal være merket. NVE vil gjennomføre stikkontroller, og det kan i verste fall bli handelsforbud dersom det er feil eller manglende merke.

Mer om reglene kan du lese her: https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/jan/energimerking—lokal-romoppvarming/id2434919/

Det er kanskje en idé å bruke sommeren og høsten til å rydde i lager og utsalg som det er flest A-er i utvalget fra nyttår?