Fokusområder 2020

Styret i Norsk Varme vedtok 25. november fokusområdene for 2020. Det er bestemt å fortsette arbeidet for enklere, rimeligere og mer rettferdig saksbehandling i kommunene. Deretter skal foreningen arbeide videre for at norske kommuner følger opp kravet til at det skal være skorstein i alle småhus.
– Her er det mange unnlatelser og merkelige vedtak, sier styreleder Steinar Vigdal.

På tredje, fjerde og femte plass finner vi fokus på opplæring og sertifisering i bransjen, bistå kommunene i å få pant for utskifting til rentbrennende ildsteder og allmenn forbrukerinformasjon.