enova_nettside

Enova under nytt departement

Enova har hatt som hovedformål å arbeide for ENØK-effekter, og har vært under Olje- og energidepartementet. Men fra 1. mai sorterer etaten under Klima- og miljødepartementet. Vi får tolke det som et signal om at mandatet over tid også vil inkludere mer satsing på det miljøvennlige – for eksempel vedfyring.

Her kan du lese mer om dette.