hytte-støtte-enova

Enovastøtte til fritidsboliger

Enova melder at de fra månedsskiftet vil inkludere fritidsboliger i alle sine ordninger. For vår del har dette en begrenset effekt, men det er likevel en god nyhet. Det er ca 800.000 fritidsboliger i Norge. Og skulle en av dem ha en parafinovn, gis det altså nå støtte til å skifte den ut med et rentbrennende ildsted.