stavanger_reisestyremøte

Falske piper engasjerte i Stavanger

Piper som ikke er piper skapte engasjement da Norsk Varmes styre møtte bransjen og myndighetene i Stavanger. Det var enighet om at kravet om pipe må følges opp når kommunene gir tillatelse til å ta i bruk nye hus.

Norsk Varme var forrige uke i Stavanger. Det ble møte med alle relevante etater i Stavanger kommune. Samtidig ble det møte med medlemmene.

Styret i Norsk Varme har de siste årene hatt reisestyremøter, hvor det er godt forberedte møter med kommunal ledelse i kommuner med mange folk, ildesteder og piper. Utover kontaktmøtene med Oslo kommune, har vi besøkt Bergen, Trondheim og Østfoldbyene. Temaene på møtene er å få til en optimal panteordning, sørge for at kravet om skorstein etterfølges overfor utbyggere, diskutere klimautslipp og brannsikring. Det var god stemning og flere konkrete problemstillinger ble tatt opp og avklart.

I medlemsmøtet gikk Norsk Varmes styreleder Steinar Vigdal gjennom alle sakene Norsk Varme arbeider med. Det var det beste oppmøtet vi har hatt utover årsmøtene.