feiermesternes landsforening møte

Feierne vil bli kvitt de useriøse

Feierne vil bidra mer for å gjøre det vanskeligere for useriøse aktører.

Under Feiermesternes Landsforenings konferanse forrige uke ble foreningens leder Tom Erik Galambos utfordret av både Norsk Varme og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Galambos fremhevet at feierne forholder seg til huseierne når de oppdager ulovlige eller farlige installasjoner. Men han understreket at feierne er villig til å bidra i større grad med å melde fra om useriøse aktører, slik at både bransjen selv og myndighetene kan følge opp. I følge DiBKs Trond Andersen bør feierne melde i fra til bygningsmyndighetene dersom det er avvik i forbindelse med montering eller rehabilitering av fyringsanlegg. Kommunen har mulighet til å ilegge inntil 200 tusen kroner i gebyr dersom avviket er alvorlig nok. Ordningen benyttes i liten grad nå, ifølge Andersen. I løpet av konferansen fikk Norsk Varme flere tips om bransjefolk som ikke opererer i henhold til reglene som gjelder.