Bilde av Merethe Halvorsrød

Feilaktige påstander skal korrigeres

Det florerer av feil informasjon i media når utslippene av svevestøv er som høyest og målingene av luftkvaliteten blinker rødt i storbyene.

Vedfyring trekkes frem som en av utslipps-verstingene. ”Så mange liv tar vedfyring hvert år” er en gjenganger. Det er i beste fall synsing. Enten så fremkommer det et godt stykke ut i artikkelen at myndighetene oppfordrer alle med ikke rentbrennende ildsteder til å bytte, eller så fremkommer det ikke i det hele tatt i artikkelen.

Norsk Varme er på ballen og følger opp mediesaker vi mener fremstiller vedfyring feilaktig. Vi gjennomfører nå en kampanje hvor vi aktivt tar kontakt med alle som feilinformerer forbrukerne om vedfyring – og alle mediene som skriver om temaet. Så langt har vi tatt kontakt med fem redaksjoner og fått på mer nyansert informasjon, og et riktig bilde av hvordan situasjonen faktisk er. Bytter man til et rentbrennende ildsted – så vil utslippene gå drastisk ned. Jo flere som bytter, dess renere luft. I disse dager oppfordrer jeg derfor alle medlemmer som oppdager feilaktige artikler som omhandler vedfyring om å videresende disse til fyr@norskvarme.org. Norsk Varme følger opp alle sakene.

Merethe S. Halvorsrød