Dette betyr rentbrennende

Alle vedovner, peiser, ildsteder og innsatser produsert etter 1998 er rentbrennende.

Derfor bør du skifte til en rentbrennende vedovn

  • Reduserer utslippene med inntil 90%.
  • Tilfredsstiller verdens strengeste miljøkrav.
  • Abefales av miljømyndighetene, både av hensyn til global og lokal forurensning.
  • Miljøvennlig, og gir mer varme tilbake per vedkubbe.
  • Gir renere luft, bedre fyringsøkonomi og redusert behov for strøm.
  • Utnytter inntil 85% av energien i en vedkubbe.

Vedforbruket i Norge tilsvarer nesten 7TWh, men gir bare ca. 3,6 TWh energi til norske hjem. Dette har en sammenheng med at den samlede effekten på norske ildsteder er ca. 50% – da over halvparten av ildstedene i Norge er laget før 1998.

  • Ved å bytte ut disse med nye rentbrennende ildsteder vil vi få over 1 TWh ekstra energi ut av samme vedmengde, noe som tilsvarer to Altakraftverk.

En rentbrennende ovn til 10 000 kr er nedbetalt på 2-3 år, dersom en tredel av oppvarmingsbehovet dekkes av ved i stedet for strøm.