Peis til lavenergihus

Alternative ovner/peiser til boliger med lavt varmebehov:

  • Boliger bygd etter TEK-10 (dagens byggeforskrifter)
  • Lavenergiboliger
  • Passivhus

Ildsteder hvor det er mulig å tilkoble friskluft er konstruert for å kunne fungere i boliger med lavt varmebehov, deriblant passivhus/ lavenergihus. Alle ildstedene som er oppført på listen har denne muligheten.

Disse husene har et lavt varmebehov og det er viktig å velge et produkt som ikke har for høy effekt. Nye, rentbrennende ildsteder fungerer bra på lav effekt både mht virkningsgrad og partikkelutslipp.

Vær oppmerksom på at ildsteder med spesielt mye glass krever fyring på høy effekt for at glassene skal holdes forholdsvis rene.

Følg brukerveiledningen som følger med produktet for å få best mulig resultat under fyring.

Contura

Contura 500-serien 3 – 7 kW
Contura 700-serien 3 – 7 kW
Contura 30-serien 3 – 7 kW
Contura 800-serien  3 – 7 kW

Dovre

Dovre Vintage 30   2 -5, kW
Dovre Vintage 35   2,5 – 7 kW
Dovre Leon   2,5 – 7 kW

Energihuset – pelletsovner

Wodtke Frank, pelletsovn 2 – 6 kw
Wodtke Smart innsatsmodell  2 – 6 kw
Wodtke Top Line pelletsovn 2 – 6 kw
Wodtke pelletsovn 2 – 6 kw
Wodtke Daily pelletsovn 2 – 6 kw
Modellene kan leveres med vannvarming, og yter da totalt 10 kW.

Granit Kleber

Kristian 3 – 6 kW

Jydepejsen

Panorma 1200 – 1500    4-9 kw
Cubic 109-166-215            3-8 kw
Eos 1065-1175                    3-7 kw
Elegance                              4-8 kw
Cosmo 971 – 1147              3-8 kw
Royal line 2-3                     4-9 kw
Country 760                        2-7 kw

Jøtul

Jøtul F 162,           3 –7 kW
Jøtul F 163,           3 –7 kW
Jøtul F 164,           3 –7 kW
Jøtul F 165,           3 –7 kW
Jøtul F 166,           3 –7 kW
Jøtul F 167,           3 –7 kW
Jøtul F 262,          3 –7 kW
Jøtul F 263,          3 –7 kW
Jøtul F 360           3,5 – 7 kW
Jøtul F 370           3,5 – 7 kW
Jøtul F 470           3,5 – 7 kW

Lotus

Lotus LIVA serien
Lotus PRIO serien
Lotus 9000 serien
Lotus M serien
Lotus QM serien
Lotus M700
Lotus Mondo serien – er pt. under registrering I Norge
Lotus Prestige serien – er pt. under registrering I Norge
Lotus S700 serien – er pt. under registrering I Norge
Lotus H470 serien
Lotus H570 serien
Lotus H700 serien
Lotus H470 W serien
Lotus H570 W serien

Morsø

Morsø 3100-serien, 3-6 kW
Morsø 5400-serien, 3-8 kW
Morsø 6100-serien 3-6 kW
Morsø 7600-serien 3-8 kW
Morsø 8100-serien 3-8 kW
Morsø S10-serien 3-7 kW

Nordpeis

N- 21 innsats med omramming 2-10 kW ( denne går lengst ned)
Innsats N-20 med omramming 2- 10 kw
Casa 3-7 kW
Varde Shape 3,5-6 kW

Rais

RAIS Viva-serien      2-6kW
RAIS Rina-serien     2-6kW
RAIS Juno-serien     2-6kW
RAIS Pilar                  2-6kW
RAIS Q-Bic-serien    2-6kW
RAIS 500                    4-8kW
RAIS 700                    3-7kW
RAIS 2:1                      3-9kW
RAIS Q-tee-serien    2-6kW
RAIS Epoca                3-8kW
RAIS Poleo                 3-8kW
Bionic Fire                 3,5-5kW

Scan

Scan 58-serien
Scan 62/ 63

Terma tech

Terma tech – TT10 serien  6 kW