Vedfyring og astma

Norge har siden 1998 verdens strengeste miljøkrav for vedovner. Rentbrennende ovner, produsert etter 1998 reduserer utslippene med inntil 90% i forhold til eldre eller nye ikke renbrennende ovner.

Vedfyring i moderne ildsteder anbefales av miljømyndighetene, både av hensyn til helse, og global og lokal forurensning.

Rentbrennende ovner er i seg selv til stor hjelp for astmatikere, fordi partikkelutslippet reduseres til en tidel sammenlignet med gamle ovner. De er også med på å redusere det globale forbruket av andre, forurensende energikilder, som kull- og atomkraft som vi importerer den kalde årstiden. Derfor er det viktig å skifte ut de gamle vedovnene, som fortsatt utgjør halvparten av ovnene i bruk i Norge.