Forbud mot gamle vedovner i 2022

Norsk Varme og Norsk Bioenergiforening (Nobio) foreslår at eiere av gamle ovner får ti år på å bytte dem ut med rentbrennende ildsteder. Gevinsten er mer klimanøytral energi og dramatisk nedgang i svevestøv. Over halvparten av vedenergien som benyttes her i landet går rett i pipa. Grunnen er at over en million gamle ovner er i flittig bruk til tross for at det har vært ulovlig å selge slike ovner siden 1998. Gamle ovner utnytter ca førti prosent av energien i vedkubbene, mens moderne ovner bruker rundt åtti prosent

– Å bytte vedovn er en av de energisparetiltakene som går raskest i pluss. Nye ovner er relativt billige og enkle å installere, samtidig som vedovner har lang levetid og praktisk talt er vedlikeholdsfrie, sier Grethe Bachmann, styreleder i Norsk Varme Støtte til nye ildsteder Nobio og Norsk Varme foreslår at det skal bli et forbud mot å bruke gamle ovner. De ønsker også at myndighetene skal gi økonomisk støtte til å installere nye. – Folk trenger en dytt for å komme i gang. I tillegg er det penger å spare, i og med at de nye ovnene produserer dobbelt så mye energi som de gamle, sier, Grethe Bachmann. Klimameldingen Mer effektiv vedfyring kan gi norske husholdninger mellom en og to terrawattimer ekstra i året. De siste vintrene har vi importert betydelige mengder med kullkraft. Erstatter vi kullkraft med mer vedenergi gir det et viktig bidrag til reduksjon i CO2- utslipp på opp mot ti prosent av Regjeringens klimamål. – Vedfyring kan bli en viktigere del av vår oppvarming, men dette er dessverre ikke reflektert i Regjeringens klimamelding. Samtidig viser forbudet mot oljefyr fra 2020 at Regjeringen tenker riktig. Vi mener at et tilsvarende forbud mot bruk av gamle ovner vil gi mer energi, positiv effekt lokalt i forhold til svevestøv og være et bidrag til bedre klima globalt, sier daglig leder i Nobio Inge Olav Fure. Mindre svevestøv I 2011 ble nesten halvparten av veden brent i nye ovner. Hvis alle gjenværende ovner med gammel teknologi ble byttet ut, ville utslippene av svevestøv fra vedfyring blitt redusert med over åtti prosent. Nordmenn putter like mye ved i gamle og nye ovner, men gamle ovner og åpne peiser står for nesten åtti prosent av det samlede utslippet av svevestøv fra vedfyring. Siden kun halvparten av norske husholdninger har ildsteder med ny

teknologi klarer vi ikke å utnytte mer enn ca halvparten av energien som er i vedkubbene vi putter i ovnen. De nye ovnene gir dobbelt så mye varme per kubbe, og slipper ut inntil over åtti prosent mindre svevestøv. Faglig støtte Det er bred enighet i fagmiljøene om at vedfyring er et viktig og klimanøytralt alternativ til strøm. – Ved som en del av energipolitikken er nærmest fraværende. Og befolkningen svarer med å somle med å bytte ut den gamle ovnen med en ny type, som er dobbelt så effektiv. Dette er det motsatte av ambisjonen i Regjeringens strategi om å doble bruken av bioenergi de neste ti årene, sier Grethe Bachmann. Norsk Varme og Nobio spør om hvorfor myndigheten er så lite opptatt av ved. – Når vi snakker med myndighetene er det mange som synes det er kos med ved, men det stopper der. Nå må vi bruke sterkere virkemidler for å bli hørt, sier Grethe Bachmann. – Forslaget vårt koster lite for samfunnet og den enkelte, men gir store gevinster for husholdningene, lokalmiljøet og klimaet globalt, sier Fure. SSBs statistikk: http://www.ssb.no/vis/magasinet/miljo/art-2011-11-15-01.html