stortinget

Forbud mot oljefyring fra 2020 vedtatt

Regjeringen vedtok 15. juni det endelige forbudet mot fossil oljefyring, med virkning fra 2020.

Norsk Varme og Naturvernforbundet er blant dem som har jobbet for dette i mange år, og hilser forbudet velkommen. Norsk Varme sendte senest i januar et høringssvar som omhandlet tematikken. Man kan ikke bruke fossil fyring til verken hovedoppvarming eller tilleggsoppvarming.

Vedtaket er langt på vei slik det opprinnelig er foreslått, men det gjøres visse endringer. Blant annet får mindre hytter uten strømforbindelse unntak. Til gjengjeld foreslår myndighetene at landbruksbygg ikke skal få unntaket som opprinnelig var foreslått. Det siste er på høring til 15. september. Forbudet er et bidrag til Norges forpliktelse om å redusere utslippene av klimagasser med 40 % frem til 2030. Fossil fyring sto for ca 2% av Norges totalt C02-utslipp i 2015.

 

Her kan du lese mer om vedtaket: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oljefyr/id2556868/