bilde av flammer

Forenklinger i byggesaksforskriften

Regjeringen har foreslått forenklinger i byggesaksforskriften.

Registrerings- og meldeplikt for arbeider som ikke er søknadspliktige er et av forslagene. For de som følger med i ulike bransjemedier, vil man se at saken har fått en del fokus, bl.a. blant byggmestere. Fagfolk i Norsk Varme har gått gjennom forslaget, og konklusjonen er grei for vårt vedkommende – det vil ha liten effekt.