forsiktig-start-2018

Forsiktig start på 2018

Salget i første kvartal er på rundt 173 millioner kroner. Det er på ca 2% lavere enn i 2018, men bedre enn i 2016 og 2015. Det er viktig å huske på at påsken var i Q2 i fjor, men i Q1 i år. Det er særlig antall enheter ildstedet som faller denne gangen. Det er rapportert salg av 9981 ildsteder – nesten 20% færre enn året før. Salget av skorsteiner er på linje med 2018.