Steinar-Vigdal-Styreleder-Norsk-Varme

Forskerne er enig med oss

Det skrives ofte om at vedovner skal ha like negativ påvirkning på luftkvaliteten som biltrafikk. Men, den sisten tiden har det kommet stadig flere rapporter og det har blitt mer fokus på et poeng vi har forsøkt å statuere lenge. Nemlig at utskiftning av ikke rentbrennende-ildsteder med rentbrennende ildsteder vil redusere utslippene nasjonalt betraktelig.

I 2017 kom først Miljødirektoratet på banen med en rapport, og nå sist SINTEF. I en rapport Norsk Energi har laget sammen med forskere fra SINTEF på vegne av Miljødirektoratet pekes det på at det kan være milliarder av helsekroner å spare ved å forsere utskiftning av gamle vedovner og innføre andre tiltak. Herunder bedre fyringsteknikk, ettersyn og vedlikehold av nyere ovner samt bedret regulering av trekk med røykgassvifte.

Vi vet at omtrent halvparten av alle norske ildsteder ikke er rentbrennende. Og at det vil ta tid å få skiftet ut disse. Panteordninger kan få fortgang på denne prosessen.
Vi vet at nøytrale forskningsrapporter er foretrukket blant beslutningstagere, og vi håper derfor at forskningen som gjøres kan bidra til at enda flere kommuner innfører panteordninger som kan få fortgang på utskiftningen av de mange ikke rentbrennende-ildstedene. Og at forbrukerne blir klar over hvilke tiltak de selv kan gjennomføre for å senke sine utslipp knyttet til vedfyring.