Bestill effekter

Første sertifikat inndratt

En sertifisert montør har fått merke at levering av dårlig kvalitet straffer seg. Montøren har utført så dårlig håndverk at han ikke lenger kvalifiserer til å inneha Nivå2-sertifikatet.

I forbindelse med en rehabilitering er det så mye som har gått galt at Brannvernforeningen har valgt å inndra sertifikatet og ikke gi vedkommende mulighet til å ta sertifikatet på ny før det har gått 2 år. I Brannvernforeningens begrunnelse står det følgende:

Brannvernforeningen finner det svært urovekkende at det i denne saken er mange forhold som må påtales. Manglende søknad og erklæring om ansvarsrett, manglende kompetanse og det svært dårlige arbeidet, er alle forhold som krever en reaksjon fra utstedende myndighet. For kunder som benytter seg av sertifiserte montører og for varmebransjen er det av største viktighet at ildsted- og skorsteinsrelaterte arbeider gjøres på en trygg og riktig måte. Konsekvensens av et dårlig arbeid, som i dette tilfelle, er så alvorlige at annet ikke kan forventes. Reaksjonen vil derfor måtte stå i forhold til bruddene som her er fremkommet.

Norsk Varme har besluttet at Brannvernforeningen som utstedende myndighet kan inndra sertifikat når det er oppdaget så dårlig arbeid at det utgjør en fare for brann. Alle som oppdager dårlig håndverk kan melde dette til Brannvernforeningen, som undersøker saken og beslutter eventuell inndragning etter at alle sider av saken er belyst og sertifisert montør har fått anledning til å uttale seg. Beslutningen kan påklages og behandles i så fall av Norsk Varmes klagenemd.

Montøren har påanket avgjørelsen fra Brannvernforeningen. Montøren mener at Brannvernforeningens vedtak er feil, både faktisk og rettslig.