Forvirring

Forvirring om gasspeis

Forbudet mot bruk av fossilt brensel til gasspeis har skapt uro i bransjen.

Det er mulig å tolke de nye reglene slik at det er lov med fossilt brensel så lenge det ikke benyttes til oppvarming, men dekor/pynt. Nå har Norsk Varme henvendt seg til Kommunaldepartementet for å få en avklaring.

-Det er flere av våre medlemmer som leverer gasspeiser. Det skal fortsatt være lovlig å fyre med biogass, men i dag er ikke dette et reelt alternativ på grunn av dårlig tilgjengelighet for de fleste, sier Steinar Vigdal, styreleder i Norsk Varme.