Gasspeis som bruker fossilt brennstoff er ulovlig, uansett formål.

Fossil gasspeis er ulovlig

Det har lenge vært tvil om gasspeis-forbudet gjelder såkalt dekor-peis. Nå har vi fasiten fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Gasspeis som bruker fossilt brennstoff er ulovlig, uansett formål. Gasspeis for biogass er tillatt.

– Det er flere av våre medlemmer som leverer gasspeiser. Vi i Norsk Varme har argumentert for at biogass ikke er et reelt alternativ på grunn av dårlig tilgjengelighet for de fleste. Men dette har ikke departementet lagt vekt på, dessverre, sier Steinar Vigdal, styreleder i Norsk Varme.