Godt møte med Naturvernforbundet

I november møttes sekretariatet i Norsk Varme og Naturvernforbundet for å diskutere samarbeid og felles interesser. Blant sakspunktene var vedfyring og miljø, felles informasjonsarbeid rundt utskiftning av gamle ovner og aktiviteter på Vedfyringens dag.

– Det er viktig at vi som bransjeorganisasjon har tett dialog med Naturvernforbundet. Det er store diskusjoner rundt vedfyring, helse og miljø i Europa, og samarbeidet med Naturvernforbundet er en del av arbeidet med å ligge i forkant av en slik situasjon i vårt marked, sier styreleder Steinar Vigdal.