Historisk god luftkvalitet i alle kommuner

I følge Miljødirektoratet holdt alle kommunene seg innenfor grenseverdien for NO2 i 2018.

Det som kalles nitrogendioksid, eller NO2, kommer i hovedsak fra veitrafikk, men også fra vedfyring. I fjor var det første året at ingen norske byer overskred grenseverdien siden den ble satt helt tilbake i 2002. Det er ikke til å stikke under en stol at lokal luftforurensning er et helseproblem, og det er satt i gang flere langsiktige tiltak for å bedre luftkvaliteten. Et av tiltakene er støtteordninger for å skifte ut gamle ildsteder til nye, rentbrennende. Flere kommuner tilbyr slike ordninger.

Direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro, sier det er viktig at det arbeidet med langsiktige tiltak fortsetter.

– Det er svært gledelig at arbeidet med å gi befolkningen bedre luft gir resultater. Mange av tiltakene bidrar også til å redusere utslippene av klimagasser.

Styreleder i Norsk Varme, Steinar Vigdal, sier seg enig med Hambro.

– At luftkvaliteten forbedrer seg i hele Norge viser at vi må fortsette i denne retningen. Norsk Varme har lenge jobbet for å bedre luftkvaliteten ved at flere skifter ut gamle ildsteder til nye, rentbrennende. At vi ser en positiv effekt på den lokale luftkvaliteten er både givende og motiverende. Dette må fortsette, sier Vigdal.