Ildsjelprisen til Bergen

Norsk Varmes hederspris, «Årets ildsjel» ble torsdag kveld delt ut til Bergen kommune ved byråd Julie Andersland. Prisen ble delt ut av juryleder Grethe Bachmann. I begrunnelsen for prisen heter det at Bergen kommune gjennom flere år har vist et sterkt engasjement for å forbedre luftmiljøet gjennom aktivt å veilede, undervise og motivere innbyggerne for tiltak som minsker utslippene. Gjennom et faglig sterkt brann- og feiervesen, en effektiv administrasjon og en sterk politisk ledelse har man også evnet å iverksette en utskiftingskampanje av gamle ildsteder som setter en nasjonal standard. Prisen ble gitt til Andersland, fordi hun har ledet sterkt team som en ildsjel som ikke gir seg. Prisen i år var et flott litografi av Victor Sparre.

Andersland var første foredragsholder under årsmøtet, hvor hun tok forsamling gjennom de grepene Bergen gjør for å bli et miljøfyrtårn.