Bilde fra montørkurs

Nivå 3: Montør- og kontrollør, Lørenskog

03.09 2018 - 04.09 2018

Påmelding

Norsk Varme tilbyr nå alle med nivå-2-sertifikat et kurs i søknadspliktige arbeider, med hovedvekt på rehabilitering av skorstein.

Kursdeltaker skal kunne følgende etter endt kurs:

  • Regler og forskrifter
  • Kjennskap til aktuelle rehabiliteringsmetoder
  • Kunne prosjektere og utføre rehabilitering av skorstein
  • Remontere ildsted til ny/rehabilitert skorstein pipe
  • Installere og kontrollere skorstein
  • Kunne søke om ny/rehabilitering av skorstein
  • Kurset har en en teoretisk del dag 1 og en praktisk del dag 2. Kurset avsluttes med eksamen dag 2.

Pris
Kurspris kr. 5000,-* for ikke-meldemmer av Norsk varme
Kurspris kr. 4500,-* for medlemmer av Norsk varme.

*Dette dekker lunsj begge dager, kursmateriell og eksamensavgift. Deltageren må selv besørge transport til kursstedet og overnatting.