Nivå 2: Montør og fagansvarlig i butikk

03.09 2019 - 03.09 2019

Montørkurset er rettet mot montører og fagansvarlige i butikk. Kurset gir kandidatene en innføring i hvordan de på en trygg og sikker måte kan utføre arbeid på ildsted og skorstein som ikke krever søknad. Etter gjennomført kurs skal kandidatene kunne utføre riktig og lovlig montering av ikke-søknadspliktig arbeid.

  • kunnskap om lover, regler og standarder av betydning
  • forstå og kunne bruke monteringsanvisning
  • ha kunnskap om oppstillingsvilkår
  • ha kunnskap om forhold ved boligen, skorsteinen eller ildstedet som har betydning for hvordan ildstedet virker
  • kjennskap til forhold av betydning ved montering i lavenergihus
  • kjennskap til relevant utstyr, HMS og krav til dokumentasjon

Kurset avsluttes med eksamen og gir sertifisering som kvalifisert montør/fagansvarlig i ikke-søknadspliktige arbeider. Deltakelse på kurs samt bestått eksamen fører til utstedelse av Sertifikat for fagansvarlig butikk eller Sertifikat for montører. Sertifikatet utstedes av Norsk brannvernforening.

Kvalifikasjoner: For å kunne melde seg på kurset må du:

  • Beherske et skandinavisk språk (Norsk, Svensk eller Dansk), både skriftlig og muntlig
  • ha montert/deltatt på 20 monteringer av ildsteder, eller gjennomført nivå 1.

 

Les mer og meld deg på her.